Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Praktikums" kā sadarbības partneris SIA "Divi gani" nodrošinās Veselības ministrijas ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) publiskā iepirkuma VM 2017/14/ESF "Apmācību organizēšana izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem” ietvaros pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu izstrādi un īstenošanu Latvijas izglītības iestāžu pedagogiem. Aktivitātes plānots īstenot līdz 2019.gada 30.decembrim.