Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Praktikums"
Izglītības iestādes reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā 2960802146

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Praktikums" ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" dibināta izglītības iestāde, kura reģistrēta LR Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā. 

"Praktikums" realizē ISCED 4.līmeņa izglītības programmas, kuras atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem reģistrētas un saskaņotas kompetentajās iestādēs. Izsniegtie izglītības programmas apguves dokumenti (izziņas, apliecinājumi, sertifikāti, apliecības) ir derīgi (atbilstošā izglītības programmā) ārstniecības personām, pedagogiem u.c. izglītojamajiem.