KRISTAPS KEIŠS

direktors & eksperts

Ideju ģenerators, tiecas uz izaicinājumiem un inovāciju ieviešanu. Radījis izglītības iestādi no idejas līdz darbībai. Izstrādā izglītības programmas, īsteno to ieviešanu un kvalitātes vadību, vada galvenos procesus, koordinē un sniedz atbalstu komandai. Piešķirts eksperta statuss, vada lekcijas, konsultē uzņēmumus inovāciju un attīstības jautājumos. 

 

ILONA TEIHMANE

referente & lektors

Vienmēr parūpēsies par izglītības programmu dalībnieku labsajūtu izglītības procesā. Īsteno klientu vadības projektus. Ieguvusi eksperta statusu, specializējas etnisko minoritāšu jautājumos. Reģistrēta ārstniecības persona, ieguvusi maģistra grādu cilvēkresursu vadībā un sociālajā darbā ar specializāciju supervīzijā. 

 

AGITA RĒDERE

referente & kvalitātes vadības speciālists

Profesionālis, kurš nodrošina izglītības dokumentu nonākšanu līdz izsniegšanai izglītojamajiem. Rūpējas par atgriezenisko saiti izglītības procesa mijiedarbībā iesaistītajām personām - lektoriem, dalībniekiem un juridiskajām personām. Ilgstoša pieredze banku darbībā, ieguvusi zinātnisko grādu cilvēkresursu vadībā.