Pieteikšanās dalībai izglītības programmās

Pieteikties var fiziskas un juridiskas personas. Pieteikumu var iesūtīt brīvā formā uz elektronisko pastu izglitiba.praktikums@gmail.com vai zvanot pa tālruni mob. +371 26144498. Pieteikumā jānorāda dalībnieka/-u vārds un uzvārds, personas kods, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese un maksātāja rekvizīti.

Visi pieteikumi tiek reģistrēti. Pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet elektronisko ziņu uz Jūsu norādīto e-pastu par grupas nokomplektēšanu vai nenokomplektēšanu. Nokomplektējot grupu Jūsu e-pastā papildus būs sagatavots priekšapmaksas rēķins (rēķina oriģināls tiek izsniegts norises dienā) kā arī organizatoriskā informācija par sākuma un beigu laikiem, pusdienu iespējām, ērtāko nokļūšanu.

 

 

Dalības maksa un tās apmaksas kārtība

Dalības maksa jāiemaksā nedēļu pirms mācību norises. Dalībniekiem, kuri neierodas uz apmācību, netiek atmaksāta iemaksātā dalības maksa. Dalībnieki, kuri atceļ pieteikumu vismaz trīs dienas pirms mācību norises ir tiesīgi pieprasīt 50% iemaksātās naudas atmaksu.

Izglītības programmām, kurās ir iekļauts noslēguma pārbaudījums, dalībniekam netiek atgriezta dalības maksa gadījumos, ja nenokārto noslēguma pārbaudījumu, un neizsniedz konkrētajā izglītības programmā paredzēto izglītības dokumentu. 

 

Papildus maksas piemērošanas kārtība

Dalībniekiem, kuri piesakot savu dalību kādā no piedāvātajām izglītības programmām, pēc nepieciešamo datu iesniegšanas, konstatējot, ka rēķinā vai izglītības programmas apguves apliecinošā dokumentā ir kļūdaina informācija, kas radusies iesniedzot neprecīzus vai kļūdainus datus dalības pieteikumā, ir tiesības pieprasīt jauna rēķina izrakstīšanu un jauna izglītības programmas apguvi apliecinoša dokumenta izsniegšanu, kam tiek piemērota sekojoša samaksa:

  • > Informācija labošana rēķinā, rēķina izsūtīšana - EUR 2,50 (divi eiro un 50 centi);
  • > Jauna izglītību apliecinoša dokumenta izsniegšana, iepriekš izsniegtā dokumenta anulēšana, datu pārrēģistrācija izglītības informācijas sistēmā un dokumenta izsūtīšana pa pastu - EUR 7,00 (septiņi eiro un 00 centi).

 

Vienotā pieteikšanās sistēma (individuālā) => Grupas pieteikšanu skatīt zemāk!


 

Vienotā pieteikšanās sistēma (grupas)