Sociālā darba speciālistiem un atbalsta jomā strādājošajiem


Geštaltterapijā balstīta supervīzija grupā


Klientu motivēšana psihosociālajā darbā


Klientu individuālās motivācijas programmas izstrāde psihosociālajā darbā


Mākslas terapija: Papīra tektonika darbā ar oligofrēnijas un šizofrēnijas klientiem


Sociālo pakalpojumu sniedzēju efektīva klientu apkalpošana I (1.daļa)


Sociālo pakalpojumu sniedzēju efektīva klientu apkalpošana II (2.daļa)


Sociālo institūciju vadība


Sociālās rehabilitācijas metodes brīvā laika aktivitāšu organizēšanā tematiskajiem pasākumiem